Portekiz Dijital Gezgin (Digital Nomad) İkamet İzni Programı


Ana Sayfa / Portekiz Göçmenlik / Portekiz Dijital Gezgin (Digital Nomad) İkamet İzni Programı

Portekiz Dijital Gezgin (Digital Nomad) İkamet İzni Programı, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerin vatandaşları ve bağlı aile üyelerinin, Portekiz’de ikamet iznine sahip olabilmeleri ve Schengen Bölgesinde vizeye ihtiyaç duymadan rahatlıkla seyahat edebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Dijital Gezgin (Digital Nomad) Programı ile, herhangi bir yatırım şartı aranmaksızın Portekiz’de yaşamaya başlayabilirsiniz:

Bu vize türü; evden/uzaktan çalışan adaylar için geliştirilmiştir. Adaylara, mevcut işlerinden ayrılmadan Portekiz’e yerleşerek oturum izni sahibi olma ve yaşamlarını Portekiz’de sürdürebilme imkanı tanınmıştır.

Program dahilinde, başvuru sahiplerinin, aylık net gelirlerinin minimum 2.800 EURO olması gerekmektedir.

VATANDAŞLIK KOŞULLARI

Toplamda 5 (beş) yıl süre ile Portekiz’de ikamet eden başvuru sahipleri, aile üyeleri ile birlikte, Portekiz daimi oturum izni ve vatandaşlığına başvurma hakkına kavuşacaklardır.

DİĞER KOŞULLAR

Adayların adli sicil kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir .

Dijital Gezgin (Digital Nomad) dahilinde, adayların iki yıllık vize süreleri dahilinde, Portekiz’de toplamda en az 8 (sekiz) ay veya kesintisiz 6 (altı) ay kamet etme şartı bulunmaktadır.

Portekiz Dijital Gezgin (Digital Nomad) İkamet İzni Programı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.