Portekiz Altın Vize Programı - 350.000 Euro


Ana Sayfa / Portekiz Göçmenlik / Portekiz Altın Vize Programı - 350.000 Euro

Portekiz Altın Vize Programı, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerin vatandaşları ve bağlı aile üyelerinin, Portekiz’de ikamet iznine sahip olabilmeleri ve Schengen Bölgesinde vizeye ihtiyaç duymadan rahatlıkla seyahat edebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

350.000 Euro bedelle bir gayrimenkul satın alarak Portekiz Altın Vize Programı'ndan faydalanabilirsiniz:

Bu yatırım seçeneğinde; kentsel yenileme alanlarında konumlanmış gayrimenkuller, renovasyon amacı ile satın alınmalı ve 5 yıl boyunca muhafaza edilmelidir. Gayrimenkul bedeli ve renovasyon masrafları ile birlikte yapılması gereken en az yatırım tutarı 350.000 Euro'dur. Söz konusu gayrimenkul, yerleşim amaçlı olabileceği gibi, ticari amaçlı da kullanılabilir; tercih edilirse kiraya verilebilir veya kira garantili projeler tercih edilebilir.

Bu seçenekte, yoğun talebi karşılamakta güçlükler yaşanmasına rağmen, Porto şehrindeki 6 farklı projemiz, gerekli kriterleri sağlayan ender projelerdendir. Porto Belediyesi tarafından Portekiz Altın Vize Programı uygunluğu onaylanan, Avrupa Birliği (AB) fonları ve Portekiz Hükümeti tarafından desteklenen tüm projelerimiz, UNESCO tarafından koruma altına alınmış Porto şehir merkezinde bulunan tarihi binaların, lüks mesken ve otel komplekslerine dönüştürülme projeleridir.

Projelere katılan yatırımcılar, kendilerine ait birer süit sahibi olacakları gibi tüm kompleksin yatırımları oranında hissedarı da olabileceklerdir. Sahip oldukları süiti otelin işletmesine kiraya vererek her yıl yapmış oldukları yatırımın %8'ine varan oranda kira geliri elde edebileceklerdir.

VATANDAŞLIK KOŞULLARI

Yatırımlarını 5 (beş) yıl süre ile muhafaza eden yatırımcılar, aile üyeleri ile birlikte, Portekiz vatandaşlığı ve pasaportuna başvurma hakkına kavuşacaklardır.

DİĞER KOŞULLAR

Adayların adli sicil kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir .

Altın Vize Programı dahilinde, adayların ilk yıl için Portekiz’de bulunma şartı yalnızca 7 (yedi) gündür. Sonraki her 2 (iki) yıllık dönemler dahilinde toplam 14 (on dört) gün Portekiz’de bulunulması gerekmektedir. Adaylar, kısa ziyaret süreleri neticesinde, Portekiz’de vergi mükellefi olmadan Altın Vize Programı’ndan faydalanabilmektedir.

Portekiz Altın Vize Programı - 350.000 Euro ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.