Amerika Sıkça Sorulan Sorular


Ana Sayfa / Amerika Sıkça Sorulan Sorular

EB-5 Programı, sermaye yatırımı ve istihdam yaratma yoluyla, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini canlandırmak üzere, Kongre tarafından 1990 yılında hayata geçirilmiş bir yatırımcı göçmenlik programıdır.

Adayların;

i) Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari bir işletmeye yatırım yapması, ve
ii) en az 10 çalışan için tam zamanlı istihdam yaratması veya mevcut istihdamı koruması

EB-5 Programı dahilinde belirlenen beklenmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki minimum yatırım tutarı 1.800.000 Amerikan Doları’dır. İstihdam ihtiyacının görece daha yüksek olduğu bölgelere veya kırsal kesimlere yatırım yapılması durumunda, gerekli minimum yatırım tutarı, 900.000 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir.

EB-3 Programı, ABD işverenleri tarafından teklif edilen, tam zamanlı, daimi ve geçerli iş teklifleri ile, giriş seviyesindeki işlerde çalışmaya istekli adayların ve ailelerinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal daimi ikamet statüsü (Yeşil Kart - Green Card) kazanması amacıyla oluşturulan bir göçmenlik programıdır.

i) Eğitim, iş deneyimi ve minimum servet koşulu yoktur,

ii) Giriş seviyesinde İngilizce bilgisi gerekir,

iii) Daimi ve geçerli iş teklifine sahip olunmalıdır.