Federal Vasıflı Çalışan Programı


Ana Sayfa / Kanada Göçmenlik / Federal Vasıflı Çalışan Programı

Federal Vasıflı Çalışan Programı, nitelikli iş gücüne sahip adayların Kanada’ya yerleşmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu program dahilinde başvuru yapan adaylar, bağlı aile üyeleri ile birlikte Kanada’nın daimi ikamet izinlerine sahip olabilmektedirler.

MİNİMUM KOŞULLAR

1) Son 10 (on) yıl içerisinde en az 1 (bir) yıl idari, profesyonel ya da teknik mesleklerden birinde iş tecrübesine sahip olmak,

2) İleri düzeyde İngilizce ve/veya Fransızca bilmek,

3) En az bir yüksek öğretim sertifika, diploma veya derecesine sahip olmak.

SEÇİLME KRİTERLERİ

Minimum koşulları yerine getiren adayların başvuruları, aşağıda belirtilen seçilme kriterlerine göre, Federal Vasıflı Çalışan Programı puanlama sistemine tabi tutularak değerlendirilmeye alınmaktadır.

Seçilme kriterleri şunlardır:

  • İngilizce ve/veya Fransızca seviyesi,
  • Eğitim,
  • Yabancı ve/veya Kanada iş tecrübesi,
  • Yaş,
  • Kanada’daki bir iş verenden alınmış, ‘İş Gücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA)’ raporunda uygunluğu kabul edilmiş, geçerli bir iş teklifine sahip olmak,
  • Halihazırda Kanada eyaletlerinin birinden seçilmiş olmak.

Potansiyel adaylar, Hızlı Giriş Sistemi (Express Entry System) adı verilen bir online başvuru platformunda profil oluşturarak, aday havuzuna dahil olurlar. Havuza dahil olan adaylar, yukarıdaki kriterleri doğrultusunda, Hızlı Giriş (Express Entry) puanlama sistemine göre puanlandırılırlar. Adayların sahip olduğu puanların, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’nın düzenli aralıklarla belirlediği baraj puanın üzerinde kalması halinde, söz konusu adaylar, Kanada daimi ikamet izni alabilmek için tam başvuru yapmaya davet edilirler.

Seçilme puanının belirlenmesinde, ana başvuru sahibinin, (varsa) eşinin ya da birlikte yaşadığı partnerinin nitelikleri de yukarıdaki seçilme kriterleri kapsamında göz önünde bulundurulur.

FİNANSAL KOŞULLAR

Adaylar, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’nın aile birey sayısına göre belirlediği, kendileri ve aile üyelerinin Kanada’ya yerleşme süresince yapacağı masrafları karşılamaya yetecek ölçüde maddi varlık göstermek zorundadırlar. Hâlihazırda Kanada’da yasal olarak çalışan adaylar ile geçerli bir iş teklifine sahip olan adaylar, bu koşuldan muaftırlar.

VATANDAŞLIK KOŞULLARI

Vatandaşlık başvurusu yapılacak tarihten geriye dönük olarak, son 5 (beş) yıl içerisinde 3 (üç) yıl, yani 1.095 gün, Kanada’da ikamet eden vasıflı çalışanlar ve aile üyeleri, Kanada vatandaşlığına başvurma hakkını elde ederler.

DİĞER KOŞULLAR

Federal Vasıflı Çalışan Programı adayları ve aile üyelerinin, sağlık kontrolünden geçmeleri ve adli sicil kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir.

Federal Vasıflı Çalışan Programı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.